Przemieniając kulturę w pasję: potrzeba wyrażania i odkrywania

zdjęcie: Przemieniając kulturę w pasję: potrzeba wyrażania i odkrywania / pexels/5588391
pexels/5588391
29 maja obchodzimy Dzień Działacza Kultury, kiedy to różnorodne instytucje kulturalne doceniają i wyróżniają działaczy kultury za ich wkład.
REKLAMA
W czasach PRL-u ustanowiono odznakę "Zasłużony Działacz Kultury", która w 2005 roku została zastąpiona przez odznaczenie "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Niemniej jednak, zaangażowanie w promocję i upowszechnianie kultury wynika nie z pragnienia sławy czy aplauzu, ale wyłania się z zainteresowania, głębokiej potrzeby, chwili, czy płonącej pasji.

Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej", nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z własnej inicjatywy albo na wniosek:
  • posłów lub senatorów; 
  • ministrów lub kierowników urzędów centralnych; 
  • wojewodów; 
  • jednostek samorządu terytorialnego; 
  • podmiotów prowadzących statutową działalność kulturalną, w tym organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji działających w sferze kultury; 
  • związków zawodowych; 
  • dyrektorów państwowych i samorządowych instytucji kultury; 
  • dyrektorów szkół artystycznych; 
  • rektorów szkół wyższych;
  • kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Odznakę wręcza uroczyście minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub osoba przez niego upoważniona. Przyznaje się ją osobom fizycznym i prawnym bez względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania i siedzibę.
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Ustka
14.2°C
wschód słońca: 06:46
zachód słońca: 18:40
Koronawirus
pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Ustce