Ustka - informacje


15.199
mieszkańców Ustki
7.257
mężczyzn
7.942
kobiet

1.922
w wieku przedprodukcyjnym

8.836
w wieku produkcyjnym

4.441
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

37
zawarto małżeństw

111
urodzeń

240
zgonów

-129
przyrost naturalny
miasto Ustka
dochody

105.858.952
wydatki

116.914.104
struktura wydatków Ustki

22
0,000%
Rolnictwo i łowiectwo

25.503.216
21,814%
Transport i łączność

9.910.548
8,477%
Administracja publiczna

262.781
0,225%
Turystyka

5.025.355
4,298%
Gospodarka mieszkaniowa

395.081
0,338%
Działalność usługowa

84.457
0,072%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.040.539
0,890%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

495.389
0,424%
Obsługa długu publicznego

33.423
0,029%
Różne rozliczenia

23.614.716
20,198%
Oświata i wychowanie

1.146.499
0,981%
Ochrona zdrowia

5.832.062
4,988%
Pomoc społeczna

2.998.000
2,564%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

757.328
0,648%
Edukacyjna opieka wychowawcza

17.038.318
14,573%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.016.013
1,724%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.917.245
2,495%
Kultura fizyczna i sport

17.843.114
15,262%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-06-06 10:06
REKLAMA
pogoda Ustka
19.8°C
wschód słońca: 04:17
zachód słońca: 21:25
Koronawirus
pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Ustce

kiedy
2023-06-24 20:00
miejsce
Zagroda Inicjatyw Twórczych,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-07-07 17:00
miejsce
Zagroda Inicjatyw Twórczych,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-07-07 18:00
miejsce
Zagroda Inicjatyw Twórczych,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-07-08 17:00
miejsce
Zagroda Inicjatyw Twórczych,...
wstęp biletowany